ПРЕДСТАВництво В ЄВРОПЕЙСКОМу СУДі з ПРАВ людини

На жаль, досить часто українські суди і процедури не забезпечують належний захист прав і свобод людини, прав та інтересів юридичної особи в нашій державі. Тому після отримання рішення касаційного суду, яке не підлягає оскарженню, єдиним механізмом для встановлення остаточної справедливості в справі є саме розгляд і прийняття рішення Європейським судом з прав людини. Адвокати Адвокатського бюро Дениса Писаного мають достатні знання, навички, успішну практику захисту інтересів і прав клієнтів в Європейському суді з прав людини.

ПОСЛУГИ:

  • правова оцінка матеріалів справи і визначення підстав для звернення до Європейського суду з прав людини 
  • вивчення прецедентної практики Європейського суду з прав людини по конкретній справі і розробка стратегії подальшого захисту
  • визначення можливих варіантів і розмірів справедливої ​​компенсації для формулювання вимог у скарзі до Європейського суду з прав людини 
  • підготовка і подача скарги в Європейський суд з прав людини 
  • ведення переписки з судом, дача пояснень і заперечень 
  • участь в розгляді скарги на засіданнях Європейського суду з прав людини 
  • прийняття додаткових засобів захисту прав у рамках національної юрисдикції на підставі рішення Європейського суду з прав людини
  • юридичний супровід виконання рішення Європейського суду з прав людини.