спори по договірним правовідносинам 

Майже всі суперечки виникають з договірних правовідносин. Адвокати Адвокатського бюро Дениса Писаного розуміють специфіку різних договорів і допомагають клієнтам вирішити їхні суперечки з контрагентами на стадії досудового врегулювання спору або в судовому порядку.

СПОРИ, ЯКІ МИ ДОПОМАГАЄМО ВИРІШИТИ:

  • спори, пов'язані з укладенням договору 
  • спори, що стосуються змін умов договору 
  • спори зі зміни сторін у зобов'язанні (цесія, факторинг, переведення боргу і т.п.) 
  • стягнення заборгованості за договором 
  • змушування до виконання зобов'язання в натурі 
  • стягнення штрафів, пені та інших компенсаційних виплат за невиконання умов договору 
  • визнання договору неукладеним або недійсним 
  • застосування правових наслідків розірвання (припинення) договору.