КОМПЛАЄНС, розслідування злочинів


Команда Адвокатського бюро Дениса Писаного допомагає міжнародним і національним компаніям розробити внутрішні правила і політики, спрямовані на запобігання корупційним і економічним злочинам як з боку персоналу і менеджменту компаній, так і з боку потенційних і діючих контрагентів компаній. Знання криміналістики, практичний досвід, зв'язки і сучасні методики сприяють виявленню злочинів та допомагають створити ефективні засоби протидії таким злочинам

ПОСЛУГИ:

  • оцінка відповідності бізнес-процесів і потенційних проектів вимогам чинного законодавства 
  • оцінка наявних і потенційних ризиків скоєння корупційних і економічних злочинів в структурі компанії або з боку сторонніх осіб
  • розробка проектів документів та надання рекомендацій по практиках, стандартах і підходах для боротьби з хабарництвом і корупцією відповідно до стратегічних пріоритетів, цілей і потреб клієнта 
  • розробка проектів документів та надання рекомендацій щодо впровадження внутрішніх політик: кодексу ділової поведінки персоналу компанії, антикорупційної політики, політики співпраці з державними органами та контрагентами, політики конфіденційності, політики взаємин з конкурентами, інших політик і процедур
  • розробка проектів документів та надання рекомендацій щодо впровадження політик і процедур компанії по боротьбі з шахрайством і кіберзлочинністю 
  • юридичний супровід внутрішніх розслідувань (аналіз і характер злочинів, їх сценарії, ідентифікація залучених сторін і їх опитування, виявлення зловживань і злочинів, розробка і впровадження рішень для усунення негативних наслідків скоєних злочинів) 
  • проведення зовнішніх розслідувань щодо партнерів, контрагентів і конкурентів компанії щодо їх репутації, зв'язків, добродіяння, платоспроможності та інших аспектів 
  • проведення оцінки та розслідувань на комп'ютерних мережах і обладнанні клієнта з метою створення механізмів захисту від сторонніх зазіхань, в тому числі проведення комп'ютерної криміналістики